ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZARZĄDZENIE

 

         Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.  U. z  2017  r. poz.  1603) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm. ) zarządzam co następuje:

          Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w dniach:

 

 

- 31.10.2018 r.

- 02.11.2018 r.

- 02.01.2019 r.

- 02.05.2019 r.

- 6, 7, 8.05.2019 r.

     

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKPiU

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP