DANE REJESTROWE

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”

 

Siedziba i adres  : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bohaterów Westerplatte 1

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 09.08.2010r

Numer KRS-u – 0000362510

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 160374587

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP