TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk

Od początku istnienia kierunku technik informatyk zdawalność matury wynosi 100%

W zeszłym roku uczniowie technikum informatycznego naszej szkoły uzyskali najlepszy wynik w województwie z końcowych egzaminów zawodowych

Umiejętności absolwenta technikum informatycznego:
- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
- umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
- umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
- umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki,        
  plotery, kamery cyfrowe),

- umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
- umiejętność projektowania baz danych,
- znajomość programów graficznych i multimedialnych,
- znajomość podstaw programowania.

Absolwent może po tej szkole podjąć pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw- zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, tych które użytkują systemy komputerowe do różnych celów (np. administracyjno-biurowych).

 
 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP