INFORMATYKA - JAKIE TO PROSTE

W dniu 25 marca w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej przy współpracy z RCRE Opole zorganizowana została konferencja pn.: "Informatyka - jakie to proste".  Wzięło w niej udział ponad 40 uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych. Konferencja miała charakter warsztatowy, gdzie po krótkiej serii wykładów wszyscy mogli wziąć udział w lekcjach otwartych. Każdy z uczestników przeszedł cykl zajęć praktycznych gdzie wykonywał ćwiczenia z:

1. PROGRAMOWANIE - TO NIC STRASZNEGO
Wykłady i warsztaty programowania robotów LegoMindstorms w środowisku LABView

2. MODELOWANIE 3D - NIC PROSTSZEGO

Wykłady i warsztaty modelowania przestrzennego złożonych brył, figur i obiektów w darmowym programie SketchUp

3. ADOBE PHOTOSHOP - TO BARDZO ŁATWE

Wykłady i warsztaty z zakresu obróbki grafiki rastrowej i stosowanie efektów graficznych w programie Adobe PhotoShop.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że udało Nam się zainteresować uczniów gimnazjum informatyką i pokazać, że może ona być nie tylko ciekawa ale również i bardzo prosta :-)

  

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP