DOFINANSOWANIE DO PRAWA JAZDY DLA KLAS TS

Jest nam niezmiernie poinformować, że decyzją Dyrekcji Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, 3 najlepszych uczniów klasy II TS, otrzyma dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. B. Ta forma stypendium dla najlepszych z  kierunku mechanik pojazdów samochodowych, wchodzi na stałe i będzie również wypłacana w  kolejnych latach uczniom klasy II. Mamy nadzieję, że tak forma zachęty będzie motywować obecnych pierwszoklasistów oraz tych którzy planują zapisać się (lub już się zapisali) do naszej szkoły na kierunek TS. Pamiętajcie ciężka praca popłaca. Szerokiej drogi :-).

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP